Ekonomik Group iz Beograda otvorio je u nedelju (11. marta 2018. godine) pogon za proizvodnju gra?evinskih kontejnera, u novoizgra?enoj hali u Srebrenici.

Trgova?ka kompanija Lidl iz Nema?ke, posle pauze od više od godinu dana, nastavila je izgradnju supermarketa u Jagodini.

Direktor kompanije IKEA za jugoisto?nu Evropu Vladislav Lali? izjavio je u petak (9. marta 2018. godine) u Danu uživo TV N1 da je zadovoljan dosadašnjim poslovanjem u Srbiji i naveo da je robnu ku?u dosad posetilo milion i dvesta hiljada ljudi.

Srbija i Hrvatska zapo?inju modernizaciju i rekonstrukciju pruge koja spaja dva grada. U petak potpisan memorandum, a sredstva ?emo zajedno tražiti od Evropske unije.

Elektroprivreda Srbije u svojoj strategiji nema planove za izgradnju nuklearnih elektrana, izjavio je danas izvršni direktor za poslove trgovine elektri?nom energijom u JP Elektroprivreda Srbije Dragan Vlaisavljevi? na me?unarodnoj stru?noj konferenciji na temu „Trebaju li Srbiji nuklearke?”.

Odbrana od vode podrazumeva primenu sistema mera i svaka od njih mora da se ispoštuje. – Turci i Kinezi koriste naša iskustva u odbrani od bujica.

Designed by YU-Build