Na?elnik Sektora za vanredne situacije Predrag Mari? izjavio je da je na reci Savi kod Šapca danas proglašena vanredne odbrana od poplava i naglasio da se ta reka nije izlila niti da o?ekuje da ?e do toga do?i. Vanredna odbrana od poplava uvedena je jutros i kod Jamene i Klenka.

Na površini od 2,6 hektara u blizini tržnog centra Emmezeta, na Bežanijskoj kosi, mogao bi da bude izgra?en novi stambeno-poslovni kompleks.

Da li ?e investiciona oluja napokon i uticati na ozbiljno bu?enje srpske gra?evinske industrije i pove?anje njene me?unarodne konkurentnosti, pita se stateški savetnik Aleks Milovanovi?.

www.fidic.org

Me?unarodno udruženje inženjera konsultanata – FIDIC je zvani?no objavilo dugo iš?ekivane uslove ugovora 2017 na FIDIC me?unarodnoj konferenciji korisnika u Londonu, decembra 2017. Ovaj doga?aj je okupio 320 eksperata iz 35 zemalja koji su se pridružili živahnoj diskusiji kako bi bolje razumeli mogu?nosti novih uslova ugovora u upravljanju velikim projektima i rešavanju prepreka. Ova izdanja su nasledila prethodni „Dugin paket ugovora“ i nastavljaju da služe kao standardna forma ugovora izme?u investitora i izvo?a?a na me?unarodnoj sceni gra?evinarstva i inženjerskih projekata.

Na južnom kraku Koridora 10, kroz Grdeli?ku klisuru, na poddeonici Predejane – Cari?ina Dolina Lot 2, došlo do destabilizacije manjeg dela zaštite kosine 6, saopštili su Koridori Srbije. Uzrok rušenja zida, kako navode još nije poznat, a u toku su sastanci sa nadležnim službama.


Dosadašnja saradnja Vlade Srbije i japanskih kompanija u oblasti energetskih projekata veoma uspešna, ocenjeno je danas na sastanku ministra rudarstva i energetike Aleksandara Anti?a i novoimenovanog japanskog ambasadora u Srbiji, ?ini?ija Marujama (Jinichi Maruyama).

Designed by YU-Build