Novoizgra?ena deonica autoputa kroz Makedoniju, od Demir Kapije do Smokvice, danas u podne bi?e puštena u saobra?aj, najavila je makedonska vlada.Puštanjem te deonice od 28 kilometara u saobra?aj bi?e kompletiran autoput "Prijateljstvo", od severne do južne granice Makedonije na evropskom koridoru 10. 

RENEXPO® Water & Energy, me?unarodni sajam tehnika za održanje voda i obnovljive energije, bi?e održan u Belexpocentru u Beogradu. Ova manifestacija peti put u regionu Zapadnog Balkana, otvara vrata poslovnim susretima, investicionim partnerstvima, razmeni znanja. 

 

Festival nekretnina i investicija - FREI (www.freitime.com) je tematska manifestacija o investiranju i razvoju real-estate sektora, koja se održava u Budvi (hotel "Avala resort & Villas"), od 07-10.maja 2018. godine. Skup je namenjen investitorima, državnim organima, infrastrukturnim i drugim kompanijama, stru?noj i opštoj javnosti. FREI predstavlja savremenu formu komuniciranja kroz direktne kontakte, diskusione panele, prezentacije, predavanja, izložbu...

www.freitime.com

Finite je materijal koji ima mehani?ke karakteristike kao i beton, a pritom ima upola manji ugljeni?ni otisak pa bi njegova upotreba zna?ajno uticala na naš ekosistem.

Tim nau?nika iz Velike Britanije razvio je biorazgradivi gra?evinski materijal od pustinjskog peska – resursa koji se do sada bio prakti?no beskoristan u gra?evini.

Materijal nazvan Finite, koji je razvijen na Imperial koledžu u Londonu, ima mehani?ke karakteristike kao i betona pritom ima upola manji ugljeni?ni otisak.

Finale ?etvrtog po redu nacionalnog takmi?enja u upravljanju projektima "Project Management Championship 2018", održano je u prostorijama Istraživa?ko-razvojnog centra FON-a, a pobednici su studenti Gra?evinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Abel Duran, Jana Puzderliski i Modrini? Marko.

Oni ?e predstavljati Srbiju na ?etvrtom internacionalnom takmi?enju iz upravljanja projektima (International Project Management Championship 2018), koje ?e ove godine, zahvaljuju?i prošlogodišnjoj pobedi studenata FON na svetskom takmi?enju biti održano od 1. do 3. juna u Beogradu.

Designed by YU-Build