Beograd -- Predlog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada mora biti hitno povu?en iz procedure jer je na štetu gra?ana kao vlasnika stanova.

A novi zakon koji reguliše tu materiju mora biti donet kroz široku javnu raspravu, umesto po hitnom postupku kao sada, jedan je od klju?nih zaklju?aka sa tribine niškog Udruženog pokreta slobodnih stanara (UPSS).

Beograd -- Prva vozila od Pirota do Gradine mogla bi novim auto-putem ve? od Nove godine.
Majstori bugarske "Trejs grupe" završili su posao na deonici od Pirota do Dimitrovgrada, a da bi ovaj potez bio pušten u saobra?aj ?eka se asfaltiranje tri trake u smeru ka Bugarskoj na obilaznici oko Dimitrovgrada.

Vanredna skupština akcionara putarskog preduze?a Novi Pazar put odobrila je prinudni otkup akcija kompanije od strane ve?inskog vlasnika - Jedinstva iz Sevojna.
Jedinstvo je putem ponude za preuzimanje po ceni od 779 dinara po akciji stiglo do vlasni?kog udela od 93,6 odsto akcija, a po istovetnoj ceni bi?e prinudno otkupljene i preostale akcije manjinskih akcionara.

U opštini Trgovište na dobijanje gra?evinske dozvole ?eka se samo dan, u Gadžinom Hanu i Vladimircima oko dva dana, dok od gradova dozvole najbrže izdaju ?a?ak, Vranje i Sombor, gde procedura traje oko tri dana.

 

 

Gotovo svi gra?ani ?e slede?e godine dobiti uve?ane ra?une za porez, sem vlasnika vila i luksuznih ku?a u prestonici, na Dedinju i Senjaku.  Ovim nekretninama je, kako kažu u gradskoj Upravi javnih prihoda, pala cena, pa ?e biti privilegovani i nižim iznosima na uplatnicama, pišu Ve?ernje novosti.

Gra?evina pod nazivom "Vrindavan Chandrodaya Mandir" uskoro ?e postati najviši hram na svetu. Visoka je 213 metara i nalazi se u Urar Pradešu u severnoj Indiji.

 

 

Designed by YU-Build