Srbija se suo?ava sa depopulacijom pojedinih mesta, ?iji je uzrok loša ekonomska situacija, ali i nedostatak infrastrukture. O?ekuje se da ?e izgradnja koridora dovesti nove investitore, ali i ubrzati pokretljivost, pa više ne bi morao da bude izuzetak život u jednom mestu, a svakodnevni odlazak na posao u drugo.

Pokrajinski sekretar za energetiku, gra?evinarstvo i saobra?aj Nenad Grbi? uru?io je 27 ugovora korisnicima koji su dobili bespovratna sredstva za sufinansiranje realizacije projekata po pet konkursa, a ukupna vrednost dodeljenih ugovora je oko 70 miliona dinara.

Gra?evinarstvo je oblast gde ima najviše povreda na radu sa smrtnim posledicama, ali u tom sektoru ima i puno rada na crno, ukazuju u Samostalnom sindikatu radnika gra?evinarstva i industrije gra?evinskog materijala Srbije.

 

Izgradnja dva stambena objekta u ulici Majakovskog, posle mnogo kašnjenja, privodi se kraju. Trenutno se izvode radovi na parternom ure?enju objekata. O?ekuje se da ?e prvi stanari mo?i da u?u u stanove ve? od marta 2017.

 

Zgrada koja je nedavno završena na Kosan?i?evom vencu u Pariskoj ulici izazvala je negativne komentare na društvenim mrežama, pa je nazvana i potpunim promašajem. Me?utim, prema zamislima arhitekte uopšte nije ni trebalo tako da izgleda.

Slede?e u našem osvrtu za 2016, novinarka Elenor Gibson je odabrala 10 najneobi?nijih i najimpresivnijih stepeništa kreiranih protekle godine, od kule koja prkosi gravitaciji do pe?inske galerije od betona i minimalisti?kog sna od metala.

Designed by YU-Build