Gradona?elnik Beograda najavio da naredne godine po?inje izgradnja gondole koja ?e povezivati Kalemegdan sa Parkom prijateljstva, zatim kre?e rekonstrukcija Sava Centra, izgradnja autobuske stanice, a završava se i projekat metroa.

"Nikada privredni ambijent nije bio bolji, samo ove godine u Beogradu se zaposlilo 62.000 ljudi, registrovano je skoro 60.000 preduzetnika, što je 5.000 više nego pre tri godine", rekao je gradona?elnik gostuju?i na RTS.

Organizatori Olimpijskih igara u Tokiju 2020. godine saopštili su da ?e troškovi organizacije tog takmi?enja iznositi izme?u 13 i 15 milijardi dolara.

Ta suma je nešto manja od prvobitno navedene sume od 17 milijardi dolara, naveli su organizatori. O?ekuje se da ?e operativni troškovi iznositi oko polovine ukupnog budžeta. Troškovi su sko?ili zbog rekonstrukcije Japana od zemljotresa i cunamija 2011. godine.

Kompanija Pionir Petrol obeležila je ove godine zna?ajan jubilej - 15 godina poslovanja. Firma iz Stare Pazove prva je na srpskom tržištu naftnih derivata u svoju ponudu uvrstila doma?i aditivirani evrodizel - "adidizel", a od 2009. godine bavi se još jednom delatnoš?u - izgradnjom, iznajmljivanjem i upravljanjem nekretninama.

Konzorcijum ponu?a?a Telekomunikacija d.o.o, Jedinstvo Sevojno i SADE Serbia CGTH izgradi?e deo kanalizacionih kolektora u Kruševcu.

Ta grupa izvo?a?a odabrana je na tenderu, a ugovor sa njima potpisali su predstavnici JKP Vodovod, u utorak 20. decembra 2016. godine, objavljeno je na sajtu Grada Kruševca.

Ekonomija i trgovina Austrije dosta se oslanja na koriš?enje kapaciteta Dunava, druge evropske reke po veli?ini koja kroz ovu zemlju proti?e u dužini od 351 km. Iako je to manje nego što Dunav proti?e kroz Srbiju (588km), ova evropska zemlja približno iste veli?ine kao i Srbija i sli?nog broja stanvonika, u svoju ekonomiju snažno unosi kapacitete i potencijale ove reke, pre svega kroz trgovinu, izvoz, turizam...

Designed by YU-Build