Izgradnja postrojenja za pre?iš?avanje otpadnih voda u naselju Obudovica na Zlatiboru po?e?e u julu, potvrdili su za naš portal u opštini ?ajetina. Eksproprijacija terena je po?ela, i u toku je i izrada Projekta za gra?evinsku dozvolu, nakon ?ega konzorcijum koji je dobio posao na tenderu (?ine ga slovena?ka kompanija Hidroinženiring, Beohidro iz Beograda i uži?ko Jedinstvo) može da po?ne gra?evinske radove. Oni bi trebalo da budu završeni do kraja gra?evinske sezone, kako bi ostali radovi mogli da budu nastavljeni u zatvorenom prostoru.

 
 
Predsednik opštine Nova Varoš Radosav Vasiljevi? potpisao je u petak, 26. maja 2017. godine, u Ministarstvu finansija ugovor sa Evropskom komisijom, namenjen za izgradnju tržnog centra na Branoševcu u uznosu od 385.000 EUR.
 
Projektom je predvi?ena izgradnja zatvorenog tržnog centra na površini od 3.000 metara kvadratnih, prenosi PP Media.

 

Posle višegodišnjih najava i pokušaja da prostor od hotela "Moskva" do Ulice kraljice Natalije dobije novi izgled, rekonstrukcija ovog platoa trebalo bi uskoro da po?ne. Direkcija za gra?evinsko zemljište raspisala je poziv za izradu urbanisti?kog projekta i tehni?ke dokumentacije za ure?enje Terazijske terase, a, po okon?anju i dobijanju gra?evinske dozvole, radovi ?e po?eti.

Valjevsko rukovodstvo je odlu?ilo da kupi zemljište "za potrebe širenja Industrijske zone Stefil, za koje je u budžetu opredeljeno 200 miliona dinara ili 1,6 mil EUR, pišu Kolubarske.rs.

Odluku o kupovini zemljišta usvojilo je Gradsko ve?e, a kona?no da - treba da izgovore odbornici Skupštine grada.

Gradona?elnik Slobodan Gvozdenovi? je na sednici Gradskog ve?a obelodanio da je rukovodstvo ve? u pregovorima sa Ministarstvom odbrane i drugim državnim institucijama da kupi zemljište, dok je u Odluci o pribavljanju neizgra?enog gra?evinskog zemljišta u javnu svojinu precizirano da ?e biti raspisan javni oglas.

Nakon mesec dana Coca-Cola Dizajnspiracija konkursa i potrage za najkreativnijim idejama za dizajn elemenata za opremanje kafi?a inspirisanih Coca-Cola brendom, na koji je pristiglo ?ak 102 rada, sedmo?lani stru?ni žiri odabrao je tri najbolja rada. Uroš Mirkovi?, Milan Rankovi? i Dušan Gliši? pokazali su, prema oceni žirija, najviše inovativnosti i kreativnosti u dizajniranju originalnih elemenata enterijera.

Studenti i diplomci fakulteta i visokoškolskih ustanova bili su pozvani da od 18. aprila do 18. maja prijave svoja kreativna rešenja na konkurs, ?ime je kompanija Coca-Cola još jednom želela da pruži podršku perspektivnim umetnicima u Srbiji, kao i celoj doma?oj umetni?koj sceni.

 

 
Kompanija BK Tesla potpisala je Memorandum o razumevanju sa kineskom državnom kompanijom MCC (China Metallurgical Construction Engineering Group), saopštila je u subotu (13. aprila 2017. godine) BK Tesla.

Sporazum koji su odnosi na izgradnju tri miliona kvadrata u Srbiji, uklju?uju?i Tesla grad, potpisali su generalni direktor kompanije BK Tesla Ljubica Vukoti? i zamenik direktora MCC za inostranu saradnju ?en Kuan, navodi se u saopštenju.

?en je istakao da je današnji dan veoma zna?ajan ne samo za Srbiju i kompaniju BK Tesla ve? i za budu?u saradnju dve zemlje.

- Nadam se da ?e današnje potpisivanje Memoranduma postaviti temelje za dalju saradnju. Naša kompanija ?e ostati u Srbiji i nastavi?emo da ulažemo u mnoge projekte - poru?io je ?en.

Designed by YU-Build