Direktor kompanije IKEA za jugoisto?nu Evropu Vladislav Lali? izjavio je u petak (9. marta 2018. godine) u Danu uživo TV N1 da je zadovoljan dosadašnjim poslovanjem u Srbiji i naveo da je robnu ku?u dosad posetilo milion i dvesta hiljada ljudi.

Srbija i Hrvatska zapo?inju modernizaciju i rekonstrukciju pruge koja spaja dva grada. U petak potpisan memorandum, a sredstva ?emo zajedno tražiti od Evropske unije.

Elektroprivreda Srbije u svojoj strategiji nema planove za izgradnju nuklearnih elektrana, izjavio je danas izvršni direktor za poslove trgovine elektri?nom energijom u JP Elektroprivreda Srbije Dragan Vlaisavljevi? na me?unarodnoj stru?noj konferenciji na temu „Trebaju li Srbiji nuklearke?”.

Odbrana od vode podrazumeva primenu sistema mera i svaka od njih mora da se ispoštuje. – Turci i Kinezi koriste naša iskustva u odbrani od bujica.

Umesto pruge od Brankovog do Pan?eva?kog mosta, koja se uklanja do kraja godine, bi?e zelena oaza. Budu?i izgled parka uz Kara?or?evu ulicu koji ?e biti sastavni deo nove zelene linije.

Prema nacrtu Generalnog urbanisti?kog plana (GUP), zbog rastere?enja saobra?aja, za ?etiri godine trebalo bi da po?ne izgradnja saobra?ajnog tunela ispod Ade Ciganlije. Prema re?ima glavnog gradskog arhitekte Milutina Foli?a, projekat bi trebalo da se uradi do 2022. godine. U istom roku planiran je završetak ure?enja pristupnih saobra?ajnica srednjeg magistralnog prstena.

Designed by YU-Build