Svi ponešto znamo o najve?im svetskim gra?evinama – inženjerskim dostignu?ima koji su simboli gradova u kojima se nalaze, kao i simboli dostignu?a ?ove?anstva – ali šta zapravo znamo o ovakvim neboderima koji su zapo?eti, ali nikada nisu završeni? Odeljenje za visoke zgrade i urbane sredine (The Council on Tall Buildings and Urban Habitat) je 2014. objavilo izveštaj sa listom 20 najviših zgrada koje nikada nisu dovršene (ažurirana lista se može prona?i ovde).

Po?etkom decembra pokrenut je tender za izbor izvo?a?a na projektu postavljanja tramvajske pruge preko Mosta na Adi. U me?uvremenu prikupljene su tri ponude, a krajem prošlog meseca doneta je odluka o dodeli ugovora najpovoljnijem ponu?a?u koji ?ini srpsko-francuski konzorcijum “Energoprojekt niskogradnja” i “Colas rail”.

Direkcija za gra?evinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je javno nadmetanje radi otu?enja gra?evinskog zemljišta u Bloku 63 u Novom Beogradu.

Od 18. do 21. aprila na Beogradskom sajmu bi?e održan 44. Me?unarodni sajam gra?evinarstva SEEBBE 2018.

Ministarka gra?evinarstva, saobra?aja i infrastrukture Zorana Mihajlovi? razgovarala je sa ambasadorom Francuske u Srbiji Frederikom Mondolonijem, koji je rekao da su francuske kompanije zainteresovane da se uklju?e u realizaciju infrastrukturnih projekata u Srbiji.

Tokom prole?a i leta po?inje izgradnja gornjeg nivoa mosta koji ?e spajati Sur?in i Obrenovac, najavio je gradona?elnik Beograda Siniša Mali.

Designed by YU-Build