Elektroprivreda Srbije u svojoj strategiji nema planove za izgradnju nuklearnih elektrana, izjavio je danas izvršni direktor za poslove trgovine elektri?nom energijom u JP Elektroprivreda Srbije Dragan Vlaisavljevi? na me?unarodnoj stru?noj konferenciji na temu „Trebaju li Srbiji nuklearke?”.

Odbrana od vode podrazumeva primenu sistema mera i svaka od njih mora da se ispoštuje. – Turci i Kinezi koriste naša iskustva u odbrani od bujica.

Umesto pruge od Brankovog do Pan?eva?kog mosta, koja se uklanja do kraja godine, bi?e zelena oaza. Budu?i izgled parka uz Kara?or?evu ulicu koji ?e biti sastavni deo nove zelene linije.

Prema nacrtu Generalnog urbanisti?kog plana (GUP), zbog rastere?enja saobra?aja, za ?etiri godine trebalo bi da po?ne izgradnja saobra?ajnog tunela ispod Ade Ciganlije. Prema re?ima glavnog gradskog arhitekte Milutina Foli?a, projekat bi trebalo da se uradi do 2022. godine. U istom roku planiran je završetak ure?enja pristupnih saobra?ajnica srednjeg magistralnog prstena.

Predstavnici srpskog Ministarstva gra?evine i hrvatskog Ministarstva pomorstva, saobra?aja i infrastrukture sasta?e se u petak, 9. marta, u Beogradu i to ?e biti prvi takav sastanak posle više od 20 godina, piše Blic.


Pritzkerova nagrada je najvažnija nagrada u oblasti arhitekture, koja se dodeljuje živim arhitektima koji su svojim radom dali dosledan i zna?ajan doprinos ?ove?anstvu kroz polje umetni?ke arhitekture. Ova nagrada se dodeljuje pojedincima, a ne kompanijama u kojima rade, kao što je to recimo bio slu?aj 2000. godine (kada je žiri odabrao Rem Koolhaas-a umesto kompanije OMA) ili 2016. (umesto kompanije Elemental izabran je Alejandro Aravena).

Designed by YU-Build