Beograd - Ni posle više od pola veka vise?i most na Velikoj Moravi, izgleda, nema svog gazdu.

Beograd -- Biomasa ima najve?i udeo u potencijalu obnovljivih izvora energije u Srbiji, od ?ak 61 odsto, i može da bude unosan posao za sve koji žele da ostanu na selu.

Niš - Zajedni?ki cilj Srbije i Bugarske je da se otklone fizi?ke, ali i nefizi?ke, barijere na granicama koje usporavaju promet robe u ljudi.

Ulaz motornim vozilima u zoni Kule Nebojša od sutra, od ranih jutarnjih sati, ?e biti zabranjen zbog uvo?enja redovne odbrane od poplava, najavljeno je iz Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa gra?anima.

Beograd: Predstavnici francuske energetske kompanije EDF zainteresovani su da sa Srbijom i Elektroprivredom Srbije razviju ve?e projekte, pre svega u oblasti hidroenergetike, rekao je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Anti? nakon sastanka sa delegacijom EDF-a.

Na?elnik Sektora za vanredne situacije Predrag Mari? izjavio je da je na reci Savi kod Šapca danas proglašena vanredne odbrana od poplava i naglasio da se ta reka nije izlila niti da o?ekuje da ?e do toga do?i. Vanredna odbrana od poplava uvedena je jutros i kod Jamene i Klenka.

Designed by YU-Build