Ukoliko nam Evropska unija (EU) tokom ove godine iz EU fondova odobri novac za projektno-tehni?ku dokumentaciju, ako se ona radi 2019. godine, nije realno da se pre 2020. godine o?ekuje rekonstrukcija železni?ke pruge Beograd-Zagreb, izjavila je danas ministarka gra?evinarstva, saobra?aja i infrastrukture Zorana Mihajlovi?.

Ministarstvo gra?evinarstva, saobra?aja i infrastrukture izdalo je informaciju o lokaciji za izgradnju prve deonice autoputa Niš-Merdare, od Niša do Plo?nika, što je prvi korak u realizaciji tog projekta.

Akcija sre?ivanja fasada u centru Beograda odložena je za - neka bolja vremena.

Tender za rekonstrukciju fasada na 11 zgrada u Brankovoj ulici (brojevi 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 i 32), koje se nalaze u sklopu prostorne kulturno-istorijske celine utvr?ene za kulturno dobro, propao je jer Sekretarijat za komunalne i stambene poslove nije bio zadovoljan sa dve pristigle ponude koje su ozna?ene kao "neprihvatljive".

Zvani?nim otvaranjem gradilišta danas je obeležen po?etak radova na izgradnji poslovne kule Uš?e 2. Projekat koji smo ranije najavili dobio je gra?evinsku dozvolu u septembru prošle godine, a danas je i simboli?no postavljen kamen temeljac.

Poznati svetski ?asopis Fajnenšel tajms objavio je publikaciju u kojoj je Šabac svrstao me?u top 10 evropskih gradova budu?nosti sa najboljom strategijom za privla?enje stranog kapitala, u kategoriji gradova koji imaju manje od 100.000 stanovnika.

Na prostoru ispred crkve Svetog Marka završeni su radovi na poloplo?avanju i ozelenjavanju, ?ime je nekadašnji parking transformisan u ure?en peša?ki plato. Ideja da se uredi ovaj prostor jako je stara inicijativa, a njegova rekonstrukcija trebala je da funkcionalno i estetski integriše plato sa Tašmajdanskim parkom i portom crkve Svetog Marka.

Designed by YU-Build