Ministarstvo gra?evine, saobra?aja i infrastrukture potvrdilo je za naš potal da se uskoro o?ekuje odobrenje kredita Exim banke, za finansiranje izgradnje deonice autoputa do granice sa Crnom Gorom.

- Kad je re? o preostale dve deonice do granice sa Crnom Gogom, za prvu, od Preljine do Požege (30,9 km) u novembru 2017. potpisan je komercijalni ugovor vredan 450 mil EUR sa kineskom kompanijom CCCC i o?ekuje se uskoro odobrenje kredita kineske Exim banke za finansiranje ovog projekta - kažu iz ministarstva za eKapiju.

Turske kompanije žele da u?estvuju u velikim infrastrukturnim projektima u Srbiji. Jedan od glavnih zajedni?kih projekata za realizaciju u narednom periodu je izgradnja "kružnog" auto-puta izme?u Beograda i Sarajeva.

Ilustracija:24satainfo

Raspolažemo bogatim resursima biomase, ali ona se kod nas veoma skromno koristi u proizvodnji energije. Biomasa, naime, ima najve?i udeo u ukupnom potencijalu obnovljivih izvora energije Srbije - ?ak 61 odsto.

To se ?ulo u utorak na konferenciji "Biomasa i biogas u Srbiji", koju je organizovala Nema?ko-srpska privredna komora (AHK Srbija), s ciljem da spoji nema?ke lidere na tržištu sa srpskim kompanijama.
 
 

Na tenderu za osnivanje zajedni?kog privrednog društva za rekonstrukciju i upravljanje Sava Centrom jedinu prijavu poslala je kompanija Delta holding, prenose beogradski mediji.

Tender predvi?a da privatni partner u rekonstrukciju Sava Centra uloži najmanje 12,5 mil EUR, kao i da pripremi biznis plan na period od 10 godina i plan rekonstrukcije. 

Podsetimo, nakon prvog neuspelog tendera za javno-privatno partnerstvo, Grad Beograd je krajem prošle godine raspisao novi poziv za pronalazak partnera.

Direkcija za gra?evinsko zemljište i izgradnju Beograda objavila je projektni, jednostepeni konkurs za urbanisti?ko-arhitektonsko rešenje ure?enja ?ukari?kog rukavca.

Zadatak konkursa je izrada urbanisti?ko-arhitektonskog rešenja ure?enja obale, obaloutvrde, površina za sportove na vodi i akvatorije ?ukari?kog rukavca, kao i dobijanje procenjene vrednosti radova za kompletno ure?enje rukavca. 

U nekim gradovima je odavno standard, u drugima je pravi bum – obojiti urbane zone u zeleno.
I to nije samo metafora, jer oni koji žive u takvim sredinama i na?inom života koji karakterišu brzina, gužva, gradska vreva... žele da budu okruženi zelenilom i tišinom prirode, da osete balans, spokoj i mir kojima svi težimo. Zato je važno napraviti dobar izbor kada je u pitanju mesto gde ?emo se buditi i završavati dan.

Designed by YU-Build