Ispod Avalskog tornja u nedelju (22. aprila 2018. godine) je sve?ano otvoren plato sa letnjom binom, 500 sede?ih mesta i 40 tipskih ku?ica za izlaganje suvenira i druge robe, ?ime su stvoreni uslovi da oživi kulturna scena na Avalskoj promenadi, prenosi Beoinfo.
 

?istija životna sredina i jeftinije grejanje prednosti su grejanja na biomasu. Toplane u 10 gradova Srbije ve? koriste obnovljive izvore energije. 

Novi Sad nije me?u njima, ali ?e uskoro dobiti prvu takvu toplanu. A i okolna ?ubrišta bi?e uklonjena, nadaju se Novosa?ani.

Ruglo na de?jem igralištu. Isto takvo, samo na mnogo ve?oj površini, koja se meri hektarima, desetinama godinama postojalo je na samo nekoliko koraka od ovog mesta. Pored takve deponije su porodi?ne ku?e. 

Novoizgra?ena deonica autoputa kroz Makedoniju, od Demir Kapije do Smokvice, danas u podne bi?e puštena u saobra?aj, najavila je makedonska vlada.Puštanjem te deonice od 28 kilometara u saobra?aj bi?e kompletiran autoput "Prijateljstvo", od severne do južne granice Makedonije na evropskom koridoru 10. 

RENEXPO® Water & Energy, me?unarodni sajam tehnika za održanje voda i obnovljive energije, bi?e održan u Belexpocentru u Beogradu. Ova manifestacija peti put u regionu Zapadnog Balkana, otvara vrata poslovnim susretima, investicionim partnerstvima, razmeni znanja. 

 

Festival nekretnina i investicija - FREI (www.freitime.com) je tematska manifestacija o investiranju i razvoju real-estate sektora, koja se održava u Budvi (hotel "Avala resort & Villas"), od 07-10.maja 2018. godine. Skup je namenjen investitorima, državnim organima, infrastrukturnim i drugim kompanijama, stru?noj i opštoj javnosti. FREI predstavlja savremenu formu komuniciranja kroz direktne kontakte, diskusione panele, prezentacije, predavanja, izložbu...

www.freitime.com

Finite je materijal koji ima mehani?ke karakteristike kao i beton, a pritom ima upola manji ugljeni?ni otisak pa bi njegova upotreba zna?ajno uticala na naš ekosistem.

Tim nau?nika iz Velike Britanije razvio je biorazgradivi gra?evinski materijal od pustinjskog peska – resursa koji se do sada bio prakti?no beskoristan u gra?evini.

Materijal nazvan Finite, koji je razvijen na Imperial koledžu u Londonu, ima mehani?ke karakteristike kao i betona pritom ima upola manji ugljeni?ni otisak.

Designed by YU-Build