Po?etkom decembra pokrenut je tender za izbor izvo?a?a na projektu postavljanja tramvajske pruge preko Mosta na Adi. U me?uvremenu prikupljene su tri ponude, a krajem prošlog meseca doneta je odluka o dodeli ugovora najpovoljnijem ponu?a?u koji ?ini srpsko-francuski konzorcijum “Energoprojekt niskogradnja” i “Colas rail”.

Direkcija za gra?evinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je javno nadmetanje radi otu?enja gra?evinskog zemljišta u Bloku 63 u Novom Beogradu.

Od 18. do 21. aprila na Beogradskom sajmu bi?e održan 44. Me?unarodni sajam gra?evinarstva SEEBBE 2018.

Ministarka gra?evinarstva, saobra?aja i infrastrukture Zorana Mihajlovi? razgovarala je sa ambasadorom Francuske u Srbiji Frederikom Mondolonijem, koji je rekao da su francuske kompanije zainteresovane da se uklju?e u realizaciju infrastrukturnih projekata u Srbiji.

Tokom prole?a i leta po?inje izgradnja gornjeg nivoa mosta koji ?e spajati Sur?in i Obrenovac, najavio je gradona?elnik Beograda Siniša Mali.

Naskuplje prodat stan u Srbiji pla?en je 515.000 evra u prvoj polovini 2017. godine i nalazi se u beogradskoj opštini Stari Grad.

Designed by YU-Build