Vanredna skupština akcionara putarskog preduze?a Novi Pazar put odobrila je prinudni otkup akcija kompanije od strane ve?inskog vlasnika - Jedinstva iz Sevojna.
Jedinstvo je putem ponude za preuzimanje po ceni od 779 dinara po akciji stiglo do vlasni?kog udela od 93,6 odsto akcija, a po istovetnoj ceni bi?e prinudno otkupljene i preostale akcije manjinskih akcionara.

U opštini Trgovište na dobijanje gra?evinske dozvole ?eka se samo dan, u Gadžinom Hanu i Vladimircima oko dva dana, dok od gradova dozvole najbrže izdaju ?a?ak, Vranje i Sombor, gde procedura traje oko tri dana.

 

 

Gotovo svi gra?ani ?e slede?e godine dobiti uve?ane ra?une za porez, sem vlasnika vila i luksuznih ku?a u prestonici, na Dedinju i Senjaku.  Ovim nekretninama je, kako kažu u gradskoj Upravi javnih prihoda, pala cena, pa ?e biti privilegovani i nižim iznosima na uplatnicama, pišu Ve?ernje novosti.

Gra?evina pod nazivom "Vrindavan Chandrodaya Mandir" uskoro ?e postati najviši hram na svetu. Visoka je 213 metara i nalazi se u Urar Pradešu u severnoj Indiji.

 

 

Carev most na reci Zeti, izgra?en od tesanog kamena, spada u jedan od najljepših kulturno-istorijskih spomenika i mostova u Crnoj Gori.

„Od svega sto ?ovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije
u mojim o?ima bolje i vrednije od mostova. Oni su važniji od ku?a,

Nakon prodaje svih 799 stanova u kompleksu A Blok, sledi izgradnja poslovne zgrade

U novobeogradskom kompleksu A Blok prodati su svi stanovi objedinjeni u tri gra?evinske faze izgradnje, od kojih su prva i druga faza izgra?ene pre roka, tre?a je u izgradnji, i najavljen je po?etak ?etvrte faze, nakon ?ega ?e Novi Beograd postati bogatiji za novu biznis zonu.

Designed by YU-Build