Zapo?inju?i našu retrospektivu 2016, arhitektonski urednik Džesika Majs je odabrala 10 solitera koji su zadivili u protekloj godini, od trougaone kule u Njujorku, singapurske tvorevine inspirisane Lego kockama do zvani?no druge najviše zgrade na svetu.

Na muralu koji je osvanuo na Bežanijskoj kosi poznata lica. Mladi? koji ga je naslikao je i arhitekta i pijanista, ali najviše voli da se predstavlja kao uli?ni umetnik.

Pijanista, arhitekta, asistent na fakultetu, muralista, umetnik Andrej Josipovski je mladi? kome je život ispunjen bojama. Njih prenosi na zid i stvara najlepše i najve?e murale u našem gradu.

Knjiga "Arhitektura rimokatoli?kih crkava Vojvodine od 1699. do 1939. godine" bi?e predstavljena u ?etvrtak, 8. decembra, u Galeriji Arhiva Vojvodine, Dunavska 35 (ulaz sa Riblje pijace).

 O knjizi ?e govoriti:

 

Grad Beograd zajedno sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, bora?ka i socijalna pitanja priprema zakon o Starom sajmištu, koji ?e omogu?iti da se brže reše imovinsko-pravni odnosi i da se Staro sajmište pretvori u memorijalni centar.
 
 

U?eš?e železni?kog transporta u ukupnim robnim tokovima na srpskom tržištu je izme?u 10 i 15%, iako je potencijal, kako isti?u stru?njaci, za to mnogo ve?i. U rekonstrukciju železnica u Srbiji u narednom periodu bi?e uloženo oko 3 mlrd EUR, a kvalitetnija infrastruktura ?e, naglašavaju u Ministarstvu gra?evinarstva, saobra?aja i infrastrukture, doprineti da zahtevi za prevozom robe budu ve?i.

?elnici grada predstavili su ju?e prezentaciju idejnog rešenja za tre?i sektor saobra?ajnice Unutrašnjeg magistralnog prstena (UMP).

Unutrašnja obilaznica oko Beograda ?e pored spoljne, koja se gradi sa republikom, olakšati funkcionisanje saobra?aja u prestonici i jedan je od prioriteta ove gradske vlasti - rekao je gradski menadžer Goran Vesi?.

Designed by YU-Build