Gra?evinarstvo je oblast gde ima najviše povreda na radu sa smrtnim posledicama, ali u tom sektoru ima i puno rada na crno, ukazuju u Samostalnom sindikatu radnika gra?evinarstva i industrije gra?evinskog materijala Srbije.

 

Izgradnja dva stambena objekta u ulici Majakovskog, posle mnogo kašnjenja, privodi se kraju. Trenutno se izvode radovi na parternom ure?enju objekata. O?ekuje se da ?e prvi stanari mo?i da u?u u stanove ve? od marta 2017.

 

Zgrada koja je nedavno završena na Kosan?i?evom vencu u Pariskoj ulici izazvala je negativne komentare na društvenim mrežama, pa je nazvana i potpunim promašajem. Me?utim, prema zamislima arhitekte uopšte nije ni trebalo tako da izgleda.

Slede?e u našem osvrtu za 2016, novinarka Elenor Gibson je odabrala 10 najneobi?nijih i najimpresivnijih stepeništa kreiranih protekle godine, od kule koja prkosi gravitaciji do pe?inske galerije od betona i minimalisti?kog sna od metala.

Preko 500 ku?a je bilo istaknuto na sajtu Dezzen u 2016. Nastavljaju?i naš osvrt na proteklu godinu, urednica Ejmi Friron je odabrala 10 najinteresantnijih poseda, uklju?uju?i studio-dom sa piramidalnim vrtom na krovu i idili?an bungalov u kišnoj šumi sa “beskona?nim bazenom ”.

Nova zgrada Evropskog saveta u Briselu, koja podse?a na fenjer ili jaje u staklenoj kocki, sutra ?e biti otvorena za javnost, a lideri i ministri EU po?e?e da rade u novim prostorijama u januaru.

Smeštena u srcu evropskog distrikta u Briselu, nova zgrada "Evropa", ?ija je izgradnja prema procenama koštala 321 milion evra, predstavlja prvi korak ka unapre?enju izgleda sedišta EU, uz novu peša?ku zonu na Šumanovom trgu.

Designed by YU-Build