Knjiga "Arhitektura rimokatoli?kih crkava Vojvodine od 1699. do 1939. godine" bi?e predstavljena u ?etvrtak, 8. decembra, u Galeriji Arhiva Vojvodine, Dunavska 35 (ulaz sa Riblje pijace).

 O knjizi ?e govoriti:

 

Grad Beograd zajedno sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, bora?ka i socijalna pitanja priprema zakon o Starom sajmištu, koji ?e omogu?iti da se brže reše imovinsko-pravni odnosi i da se Staro sajmište pretvori u memorijalni centar.
 
 

U?eš?e železni?kog transporta u ukupnim robnim tokovima na srpskom tržištu je izme?u 10 i 15%, iako je potencijal, kako isti?u stru?njaci, za to mnogo ve?i. U rekonstrukciju železnica u Srbiji u narednom periodu bi?e uloženo oko 3 mlrd EUR, a kvalitetnija infrastruktura ?e, naglašavaju u Ministarstvu gra?evinarstva, saobra?aja i infrastrukture, doprineti da zahtevi za prevozom robe budu ve?i.

?elnici grada predstavili su ju?e prezentaciju idejnog rešenja za tre?i sektor saobra?ajnice Unutrašnjeg magistralnog prstena (UMP).

Unutrašnja obilaznica oko Beograda ?e pored spoljne, koja se gradi sa republikom, olakšati funkcionisanje saobra?aja u prestonici i jedan je od prioriteta ove gradske vlasti - rekao je gradski menadžer Goran Vesi?.

I zatvorenici imaju dušu! Dobar deo zatvora u Srbiji bi?e renoviran ili nadogra?en u 2017, a Uprava za izvršenje krivi?nih sankcija Ministarstva pravde ?e u narednoj godini u te svrhe izdvojiti ukupno 796,6 miliona dinara.

U planu je i izgradnja tri nova zatvora.

Vodoskok, koji gradski ?elnici najavljuju kao jedno od budu?ih obeležja prestonice, za ukupno 155 dana trebalo bi „PMC inženjering” da izgradi i osposobi za rad.

Bager se, posle brojnih najava, odlaganja i ponovnih najava, kona?no doselio na Trg Slavija.

Designed by YU-Build