Monografija Vlajko Brkovi?- ZABORAVLJENI NEIMAR autora Dragiše Milosavljevi?a  promovisana je u ponedeljak 12. decembra u 19 ?asova u sali Narodnog pozorišta u Užicu. Neposredno pred promociju u 18, 30 u holu pozorišta bi?e otvorena izložba.
 

Naftna industrija Srbije planira izgradnju termoelektrane-toplane u Pan?evu, kao i vetroparka Plandište, u sklopu odgovora na aktuelnu naftnu krizu, rekao je zamenik generalnog direktora Naftne industrije Srbije Anton Fjodorov.

 

Što se ti?e privla?enja stranih investicija Srbija je izgubila dosta vremena, ocenio je ambasador Švedske u Srbiji, Jan Lundin.

„Nedaleko odavde se nalazi robna ku?a Ikee koja ?e biti otvorena idu?e godine u avgustu, a to je trebalo da se desi 1992. godine.

Beogradske reke, mostovi, naselja... Pogledajte kako izgleda Beograd sa desetog sprata A kule kompleksa "Beograd na vodi".

Kula A u okviru kompleksa "Beograd na vodi" stigla je do desetog sprata, a kako izgleda pogled na srpsku prestonicu sa ove visine možete pogledati u video snimku.

Srbija se suo?ava sa depopulacijom pojedinih mesta, ?iji je uzrok loša ekonomska situacija, ali i nedostatak infrastrukture. O?ekuje se da ?e izgradnja koridora dovesti nove investitore, ali i ubrzati pokretljivost, pa više ne bi morao da bude izuzetak život u jednom mestu, a svakodnevni odlazak na posao u drugo.

Pokrajinski sekretar za energetiku, gra?evinarstvo i saobra?aj Nenad Grbi? uru?io je 27 ugovora korisnicima koji su dobili bespovratna sredstva za sufinansiranje realizacije projekata po pet konkursa, a ukupna vrednost dodeljenih ugovora je oko 70 miliona dinara.

Designed by YU-Build