Kompanija Pionir Petrol obeležila je ove godine zna?ajan jubilej - 15 godina poslovanja. Firma iz Stare Pazove prva je na srpskom tržištu naftnih derivata u svoju ponudu uvrstila doma?i aditivirani evrodizel - "adidizel", a od 2009. godine bavi se još jednom delatnoš?u - izgradnjom, iznajmljivanjem i upravljanjem nekretninama.

Konzorcijum ponu?a?a Telekomunikacija d.o.o, Jedinstvo Sevojno i SADE Serbia CGTH izgradi?e deo kanalizacionih kolektora u Kruševcu.

Ta grupa izvo?a?a odabrana je na tenderu, a ugovor sa njima potpisali su predstavnici JKP Vodovod, u utorak 20. decembra 2016. godine, objavljeno je na sajtu Grada Kruševca.

Ekonomija i trgovina Austrije dosta se oslanja na koriš?enje kapaciteta Dunava, druge evropske reke po veli?ini koja kroz ovu zemlju proti?e u dužini od 351 km. Iako je to manje nego što Dunav proti?e kroz Srbiju (588km), ova evropska zemlja približno iste veli?ine kao i Srbija i sli?nog broja stanvonika, u svoju ekonomiju snažno unosi kapacitete i potencijale ove reke, pre svega kroz trgovinu, izvoz, turizam...

Još samo deset dana preostalo je do stupanja na snagu novog pravilnika po kojem ?e svi kiosci na tri centralne gradske opštine, Vra?aru, Starom gradu i Savskom vencu, morati da budu uniformisani.

 

Fakultet za mašinstvo i gra?evinarstvo u Kraljevu postao poznat u Evropi po najnovijoj tehnologiji. Mašina "ra?a" ljudske implantate, ali i delove za automobile...
Kuk, zubni implantat, složeni deo za mašinu, prototip za automobilsku industriju - sve to, uz pomo? 3D štampa?a, prave u laboratoriji "3D impuls" Fakulteta za mašinstvo i gra?evinarstvo u Kraljevu.

Designed by YU-Build