Predsednik opštine Svilajnac Predrag Milanovi? izjavio je da je Evropska unija Svilajncu odobrila 2,7 miliona evra za regulaciju reke Resave kroz celu teritoriju opštine, i kako je rekao, to ?e biti glavni posao u opštini naredne godine. "Tender za ove radove raspisan je 19. decembra, a 25. januara je otvaranje ponuda i odmah posle toga o?ekujemo po?etak radova", rekao je Milanovi? na tradicionalnom novogodišnjem koktelu koji je uprili?ila Skupština opštine.

Radovi na proširenju Regionalne deponije „Duboko“ kod Užica po?e?e na prole?e a njihovim završetkom rok trajanja deponije ?e biti produžen za 10 do 12 godina.

Vrednost investicije je 4,5 miliona evra, od ?ega je 2,5 miliona donirala švedska razvojna agencija SIDA a ostatak Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Niš - Rekonstrukcija aerodromske zgrade i adaptacija postoje?eg putni?kog terminala na aerodromu "Konstantin Veliki" u Nišu po?e?e u utorak.

Gradona?elnik tog grada Darko Bulatovi? istakao je da ?e u rekonstrukciju aerodromske zgrade biti uloženo 27 miliona dinara.

Osijek - Vikendice i ku?e u "hrvatskoj Toskani" prodaju se u bescenje. Ono što je za vlasnike "teret", za potencijalne kupce može biti dobra prilika.

Banovo Brdo, deo Baranje koji se naziva i "hrvatska Toskana" zbog južnih obronaka na kojima se uzgaja vrlo kvalitetna vinova loza, jedna je od najatraktivnijih kontintinentalnih destinacija u Hrvatskoj.

Vlasnicima nekretnina na kraju ?e samo isporu?iti ra?un. Oni koji ne budu izmirili dug, na?i ?e se na spisku izvršitelja za naplatu. Vlasnici stanova u zgradi sa koje otpada fasada mora?e da izdvoje novac za njenu popravku, a ako to ne urade dobrovoljno, lokalna samouprava ?e angažovati firmu da to obavi. Vlasnicima nekretnina na kraju ?e samo isporu?iti ra?un.

Cena kvadratnog metra u Beogradu je od 500 - 600 evra na periferiji, pa do 2.500 evra za lokaciju oko Hrama Svetog Save, u Novom Sadu cene su od 500 do 1.500 evra, a u Nišu i Kragujevcu kvadrat košta od 500 do 1.100 evra. Tradicionalno godišnje istraživanje nekretnina kojim se sumira kretanje na tržištu u 2016. godini i daju predvi?anja za narednu 2017. godinu, sproveli su Halo oglasi.

Designed by YU-Build