Ste?ajni upravnik koncerna Farmakom MB Šabac - PIK 7. juli a.d. Debrc oglasio je prodaju imovine ovog preduze?a, javnim nadmetanjem.
 
Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina ste?ajnog dužnika koju ?ine poljoprivredno, šumsko i gra?evinsko zemljište u katastarskim opštinama Mesarci, Zvezd, Vlasanica i Debrc, u opštini Vladimirci, vozila, inventar, poljoprivredna sredstva...

?ak 70 kilometara vodovodnih cevi trebalo bi da bude promenjeno tokom ove godine, najavio je gradona?elnik Beograda Siniša Mali.

Rešavamo probleme koje niko nije rešavao godinama unazad.

 

Galaxy VX UPS rešenje, pogodno za velike i Hyperscale Data Centre, sadrži ultra efikasan ECOnversion sistem uštede energije i oja?an je inovativnim litijum-jonskim baterijama, što podrazumeva da korisnici više ne moraju da biraju izme?u efikasnosti i pouzdanosti. 

U Hamburgu je kona?no, nakon mnogo odlaganja, otvorena nova zgrada filharmonije. Zvani?no nazvana Filharmonija na Elbi, gra?evina je jedinstveno arhitektonsko dostignu?e, koje ostavlja bez daha.

Na sve?anom koncertu povodom otvaranja nove opere, izvedena su dela Betovena, Vagnera, Kavalijerija.

Kompanija TGI Group International 21. februara 2017. u hotelu Metropol Palace u Beogradu organizuje Drugu srpsku konferenciju o razvoju sektora nekretnina i infrastrukture i na?inu na koji on može više da doprinese celokupnom ekonomskom razvoju zemlje, saopšteno je iz ove kompanije.

Srbija i Hrvatska tokom 2017. i 2018. godine zajedni?ki ?e realizovati projekat obnove objekata ošte?enih u poplavama 2014. godine, saopštilo je Javno preduze?e Vojvodinašume.
 
Tokom projekta pod nazivom Flood protection infrastructure restoration and development of cross-border system for protecting people and natural assets from floods (ForestFlow)

Designed by YU-Build