U Hamburgu je kona?no, nakon mnogo odlaganja, otvorena nova zgrada filharmonije. Zvani?no nazvana Filharmonija na Elbi, gra?evina je jedinstveno arhitektonsko dostignu?e, koje ostavlja bez daha.

Na sve?anom koncertu povodom otvaranja nove opere, izvedena su dela Betovena, Vagnera, Kavalijerija.

Kompanija TGI Group International 21. februara 2017. u hotelu Metropol Palace u Beogradu organizuje Drugu srpsku konferenciju o razvoju sektora nekretnina i infrastrukture i na?inu na koji on može više da doprinese celokupnom ekonomskom razvoju zemlje, saopšteno je iz ove kompanije.

Srbija i Hrvatska tokom 2017. i 2018. godine zajedni?ki ?e realizovati projekat obnove objekata ošte?enih u poplavama 2014. godine, saopštilo je Javno preduze?e Vojvodinašume.
 
Tokom projekta pod nazivom Flood protection infrastructure restoration and development of cross-border system for protecting people and natural assets from floods (ForestFlow)

Ministar transporta i komunikacija BiH Ismir Jusko izjavio je da je turskom biznismenu koji želi da investira u projekat izgradnje brzog puta Sarajevo-Beograd upu?eno zajedni?ko pismo i da se ?eka odgovor, prenose Nezavisne.

On je naveo da je re? o turskom biznismenu koji je spreman da finansira izgradnju 100 kilometara brzog puta.

Istekao rok za legalizaciju bespravnih objekata u Srpskoj. Ministarstvo nema podatke o broju podnetih zahteva.

Banjaluka - Rok za legalizaciju bespravno izgra?enih objekata, a kojih prema ranijim procenama institucija RS ima u ?itavoj Srpskoj oko 85.000, je istekao! Gradovi i opštine po Srpskoj u narednih mesec dana posla?e podatke Ministarstvu za prostorno ure?enje, gra?evinarstvo i ekologiju o broju prijavljenih i onih koji su odbili to da urade.

Vlada Srbije ?e od januara po?eti otkup zemlje i rešavanje imovinskih problema na trasi Fruškogorskog koridora, kaže predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirovi?.

“Nešto se malo kasni sa otkupom zemlje na trasi kroz Novi Sad. To je trasa od Mišeluka, kroz Petrovaradin do Žeželjevog mosta. O?ekujem da se ubrza ta procedura koja se ti?e urbanisti?kih rešenja na toj trasi, a idejni projekat ide na kraju”, kaže on.

Designed by YU-Build