Subotica - Kasne radovi na izgradnji Regionalne deponije Subotica pa ?e, umesto po?etkom, po svemu sude?i, biti završeni tek polovinom ove godine. ... Rok za završetak izgradnje objekata na Regionalnoj deponiji Subotica, koja se gradi izme?u naselja Bikovo i Orom, prema prvobitnim planovima, bio je 28. januar 2017. godine.

JP "Zavod za izgradnju grada" u likvidaciji kona?no je završio tender i izabrao izvo?a?a radova koji ?e izgraditi zgradu Hitne pomo?i na Telepu, saznaje 021.rs.

Posao je dodeljen konzorcijumu koji predvodi novosadska firma "Graditelj NS" i izgradnja ?e biti pla?ena skoro 410 miliona dinara.

U Gradskoj upravi za urbanizam od 9. januara je u toku javna prezentacija urbanisti?kog projekta budu?eg tržnog centra, a zainteresovani mogu da pogledaju taj dokument još i 16. januara .

Urbanisti?ki projekat budu?eg tržnog centra kod Spensa predvi?a izgradnju objekta površine od oko 115.000 metara kvadratnih.

Ste?ajni upravnik koncerna Farmakom MB Šabac - PIK 7. juli a.d. Debrc oglasio je prodaju imovine ovog preduze?a, javnim nadmetanjem.
 
Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina ste?ajnog dužnika koju ?ine poljoprivredno, šumsko i gra?evinsko zemljište u katastarskim opštinama Mesarci, Zvezd, Vlasanica i Debrc, u opštini Vladimirci, vozila, inventar, poljoprivredna sredstva...

?ak 70 kilometara vodovodnih cevi trebalo bi da bude promenjeno tokom ove godine, najavio je gradona?elnik Beograda Siniša Mali.

Rešavamo probleme koje niko nije rešavao godinama unazad.

 

Galaxy VX UPS rešenje, pogodno za velike i Hyperscale Data Centre, sadrži ultra efikasan ECOnversion sistem uštede energije i oja?an je inovativnim litijum-jonskim baterijama, što podrazumeva da korisnici više ne moraju da biraju izme?u efikasnosti i pouzdanosti. 

Designed by YU-Build