Gradona?elnik Novog Sada Miloš Vu?evi? sa ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladenom Šar?evi?em u?estvovao je na radnom sastanku u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, navedeno je u saopštenju Grada Novog Sada.

Najpoznatiji svetski biro za ure?enje javnih prostora Gehl Architects je utorak (24. januara 2017. godine) predstavio strategiju ure?enja parka na Uš?u. Predstavljanju su prisustvovali gradona?elnik Beograda Siniša Mali i glavni gradski urbanista Milutin Foli?, navodi se na sajtu Grada Beograda.

Završena je prva faza rekonstrukcije najstarije sportske hale u Srbiji, zrenjaninskog Medisona. Projekat je finansiran u okviru IPA programa prekograni?ne saradnje Rumunija-Srbija i nazvan Hall of Banat Fairs. Sredstva u ukupnom iznosu od 447.966 EUR obezbedili su Evropska unija (387.071 EUR), Grad Zrenjanin i Privredna komora industrije i poljoprivrede u Temišvaru.

Vlasnici rumunske fabrike tekstila Avantgarde project SRL koja ima pogone u Bukureštu, Temišvaru i Turnu Severinu žele da proizvodne kapacitete prošire i u opštini Kladovo, objavljeno je na sajtu ove opštine.
 

Centralna ulica koja vodi u samo srce Beograda za nekoliko godina dobi?e potpuno novi izgled. Istaknuti lokalitet u Ulici kneza Miloša, na kome se nalazilo bivše Savezno Ministarstvo unutrašnjih poslova, bi?e pretvoreno u 68.000 m2 višenamenskog poslovno-stambenog kompleksa sa pažljivo osmišljenim urbanisti?kim rešenjem.

Novosadski Fakultet tehni?kih nauka i Departman za gra?evinarstvo i geodeziju organizuju takmi?enje u pravljenju mostova od špageta koje je namenjeno u?enicima srednjih škola, 25. februara. Sve u?esnike o?ekuju vredne nagrade, a prva nagrada iznosi 60.000 dinara.

Designed by YU-Build