U okviru petog izdanja manifestacije Beogradski dani inženjera, na Mašinskom fakultetu se od 9. do 13. marta održava lokalna runda desetog po redu Evropskog BEST inženjerskog takmi?enja - EBEC (European BEST Engineering Competition), u organizaciji Udruženja studenata tehnike Evrope - BEST Beograd.

 

U Beogradu uskoro kre?e faza pet projekta "Airport City", koja ?e se sastojati od dve visoke zgrade na zapadnom delu parcele, izjavio je za Tanjug generalni direktor prvog biznis parka u Srbiji, Adir El Al.

Preduze?ima Beograd put, Geoput i A.V.E. Biro-Invest dodeljena izrada tehni?ke dokumentacije za rekonstrukciju Francuske ulice. Francusku ulicu u Beogradu o?ekuju velike promene - predvi?eno je da se ona proširi za još jednu saobra?ajnu traku, nauštrb trotoara sa obe strane, što bi omogu?ilo da tuda uz postoje?e ?etiri pro?e još šest linija GSP-a. 

Ve?ina zaposlenih u najve?oj privatnoj putarskoj firmi u Srbiji jutros je zapo?ela generalni štrajk i najavila blokadu zlatiborske magistrale ukoliko preduze?e uskoro ne izmiri obaveze prema njima.

Sporazum Rusije i turske o projektu gasovoda " Turski tok" je završen, odre?ene su sve ta?ke sporazuma, sve je spremno za snabdevanje gasom Turske i Evrope.

Ranije je objavljeno da je Državna duma ratifikovala sporazum sa Turskom o "Turskom toku".

Ministarka gra?evinarstva, saobra?aja i infrastrukture Zorana Mihajlovi? izjavila je bi da bi ceo Koridor 10 trebalo da bude završen do kraja 2017. godine.

Designed by YU-Build