Panorama Beograda definitivno se menja, a uskoro ?e krenuti i gradnja nove kule na Uš?u gde ?e, na mestu sadašnjeg montažnog parkinga, ni?i Uš?e 2 ili kula bliznakinja jednog od najviših objekata u prestonici. TC "Uš?e" zatražilo je od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine procenu uticaja ovog projekta na životnu sredinu, a narednih deset dana zainteresovana javnost može da se uputi u sadržinu zahteva.

Beogra?ani ne moraju da brinu jer ?e i ove godine, uprkos nekim ranijim najavama, mo?i da popiju kafu u nekoj od letnjih bašta u Knez Mihailovoj ulici. Pojedini ?elnici grada su lane najavljivali da bi glavna gradska štrafta po jednoj verziji mogla da bude o?iš?ena od restorana na otvorenom, a po drugoj oni bi bili pripijeni uz same zgrade.

Agencija za licenciranje ste?ajnih upravnika oglasila je novu prodaju pokretne i nepokretne imovine HTP Fontana u ste?aju, a ovaj put na prodaju je ponu?en istoimeni hotel u Vrnja?koj Banji.

Hotel Fontana nalazi se u Ulici cara Dušana br 2, ukupne je površine 9.172 m2, na šest spratova. Osim objekta, oglašena je i prodaja inventara, opreme i umetni?kih slika koje se nalaze u hotelu.

Ste?ajni upravnik Koncerna Farmakom MB oglasio je novu prodaju imovine ovog preduze?a javnim nadmetanjem.
 
Na prodaju je ponu?en proizvodni kompleks za proizvodnju plasti?ne ambalaže EXA koji se nalazi u okviru industrijske zone Zorka Šabac, a koiu ?ine poslovna zgrada, proizvodni pogoni plasti?ne ambalaže, magacini i oprema, po po?etnoj ceni od oko 39 miliona dinara.

Kada se ta opcija upotrebi, više njih se uklju?i na ?as sa predava?em, a kad postoje nejasno?e, uz opciju "dva prsta", uklju?e se u poziv na 30 sekundi i mogu da postave pitanje, objašnjava osniva? sajta.

Uvo?enje digitalnih tehnologija u obrazovanje jedan je od prioriteta srpskog ministarstva prosvete, a dobru praksu su još ranije prepoznali studenti Gra?evinskog fakulteta u Beogradu, koji su osnovali platformu za onlajn u?enje.

Na ?ukarici, preko puta Ade Ciganlije po?ela je izgradnja šoping-centra "Ada mol", a vrednost tog posla procenjena je na oko 100 miliona evra. Polaganju kamena temeljca za taj tržni centar, koji bi prema planovima trebalo da bude završen u novembru 2018, prisustvovao je pored predstavnika kompanije za nekretnine GTC, koja je investitor radova, i gradona?elnik Beograda Siniša Mali.

Designed by YU-Build