Preduze?ima Beograd put, Geoput i A.V.E. Biro-Invest dodeljena izrada tehni?ke dokumentacije za rekonstrukciju Francuske ulice. Francusku ulicu u Beogradu o?ekuju velike promene - predvi?eno je da se ona proširi za još jednu saobra?ajnu traku, nauštrb trotoara sa obe strane, što bi omogu?ilo da tuda uz postoje?e ?etiri pro?e još šest linija GSP-a. 

Ve?ina zaposlenih u najve?oj privatnoj putarskoj firmi u Srbiji jutros je zapo?ela generalni štrajk i najavila blokadu zlatiborske magistrale ukoliko preduze?e uskoro ne izmiri obaveze prema njima.

Sporazum Rusije i turske o projektu gasovoda " Turski tok" je završen, odre?ene su sve ta?ke sporazuma, sve je spremno za snabdevanje gasom Turske i Evrope.

Ranije je objavljeno da je Državna duma ratifikovala sporazum sa Turskom o "Turskom toku".

Ministarka gra?evinarstva, saobra?aja i infrastrukture Zorana Mihajlovi? izjavila je bi da bi ceo Koridor 10 trebalo da bude završen do kraja 2017. godine.

Gradona?elnik Novog Sada Miloš Vu?evi? sa ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladenom Šar?evi?em u?estvovao je na radnom sastanku u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, navedeno je u saopštenju Grada Novog Sada.

Najpoznatiji svetski biro za ure?enje javnih prostora Gehl Architects je utorak (24. januara 2017. godine) predstavio strategiju ure?enja parka na Uš?u. Predstavljanju su prisustvovali gradona?elnik Beograda Siniša Mali i glavni gradski urbanista Milutin Foli?, navodi se na sajtu Grada Beograda.

Designed by YU-Build