Grad Subotica raspisao je tender za radove na rekonstrukciji Sinagoge u tom gradu, a odnose se na investiciono održavanje krova.

Rok za dostavljanje ponuda je 6. april 2017. godine.

Javno preduze?e za ure?ivanje gra?evinskog zemljišta Novi Pazar raspisalo je poziv za podnošenje ponuda za izbor izvo?a?a radova na izgradnji prve faze hotela u Ulici Hadžet.
 
Rok za završetak prve faze radova je 60 dana od potpisivanja ugovora, a kako prenosi dnevni list Danas, vrednost radova je 33 miliona dinara.

Izgradnja nove autobuske stanice u Novom Beogradu se pomera, što odlaže i raseljavanje postoje?e BAS i Lastine stanice. Odabrani izvo?a? je u petak (3. marta 2017. godine) trebalo da završi projektnu dokumentaciju za zgradu autobuske stanice, me?utim, od Direkcije za gra?evinsko zemljište i izgradnju Beograda tražili su produženje rokova.

 U okviru petog izdanja manifestacije Beogradski dani inženjera, na Mašinskom fakultetu se od 9. do 13. marta održava lokalna runda desetog po redu Evropskog BEST inženjerskog takmi?enja - EBEC (European BEST Engineering Competition), u organizaciji Udruženja studenata tehnike Evrope - BEST Beograd.

 

U Beogradu uskoro kre?e faza pet projekta "Airport City", koja ?e se sastojati od dve visoke zgrade na zapadnom delu parcele, izjavio je za Tanjug generalni direktor prvog biznis parka u Srbiji, Adir El Al.

Preduze?ima Beograd put, Geoput i A.V.E. Biro-Invest dodeljena izrada tehni?ke dokumentacije za rekonstrukciju Francuske ulice. Francusku ulicu u Beogradu o?ekuju velike promene - predvi?eno je da se ona proširi za još jednu saobra?ajnu traku, nauštrb trotoara sa obe strane, što bi omogu?ilo da tuda uz postoje?e ?etiri pro?e još šest linija GSP-a. 

Designed by YU-Build