Poznati svetski ?asopis Fajnenšel tajms objavio je publikaciju u kojoj je Šabac svrstao me?u top 10 evropskih gradova budu?nosti sa najboljom strategijom za privla?enje stranog kapitala, u kategoriji gradova koji imaju manje od 100.000 stanovnika.

Na prostoru ispred crkve Svetog Marka završeni su radovi na poloplo?avanju i ozelenjavanju, ?ime je nekadašnji parking transformisan u ure?en peša?ki plato. Ideja da se uredi ovaj prostor jako je stara inicijativa, a njegova rekonstrukcija trebala je da funkcionalno i estetski integriše plato sa Tašmajdanskim parkom i portom crkve Svetog Marka.

Sredinom oktobra prošle godine po?ela je sanacija u Zemunskom parku, a u okviru ovih radova park ?e biti ure?en, sanirana ošte?ena i dotrajala infrastruktura i osveženo zapušteno zelenilo. Radi se o jednom od najvrednijih gradskih parkova, koji kao zašti?eno prirodno dobro predstavlja pravo urbano bogatstvo sa 15 stabala pod zaštitom države.

U proteklih pet godina cena stambenog kvadrata u Beogradu sko?ila je za 25 procenata, što nije obeshrabrilo oko 10.000 gra?ana da krov nad glavom protekle godine prona?u upravo u glavnom gradu.

 

Aleksandar Varnavski, direktor kompanije Termoelektrana-toplana Pan?evo, i Ji Ksiaorong, predsednik holdinga Shanghai electric group, potpisali su ugovor o izgradnji pan?eva?ke termoelektrane vredne 180 miliona EUR.

Velika rekonstrukcija Muzeja grada Beograda (bivša Nova vojna akademija) u Resavskoj 40b, na uglu Resavske i Nemanjine, privremeno je - odložena. 

Naime, na tender za Izradu urbanisti?kog projekta sa razradom Idejnog rešenja za rekonstrukciju i dogradnju objekta u Resavskoj 40b i prenamenu u Muzej grada Beograda, pristigla je samo jedna ponuda, i to od strane firme “Energoprojekt urbanizam i arhitektura”, koja je od strane nadležnih ocenjena kao - neprihvatljiva.

Designed by YU-Build