Green Heart, projekat specifi?nog i potpuno jedinstvenog arhitektonskog rešenja, ima nameru da prirodu vrati ljudima i poslovni prostor u?ini humanijim i prijatnijim za boravak.
 
Zeleno okruženje i ose?aj da ste u parku bar na 30 minuta tokom pauze za ru?ak, u?ini?e da svaki radni dan pro?e sa manje stresa, više osmeha i sa odli?nim rezultatima.
 
Green Heart ?e biti izgra?en u Bulevaru Milutina Milankovi?a u Beogradu, gde se danas nalazizgrada GTC SQUARE. Rekonstrukcijom postoje?eg objekta i izgradnjom tri nova stvori?e se zelena oaza u kojoj ?e poslovni prostor imati terase na svakom spratu, sa pogledom na park unutar kompleksa.

 
Kompanija Lafarge u Srbiji posluje od 2002. godine i vode?i je proizvo?a? gra?evinskih materijala, cementa, betona i agregata. Deo je Lafarge Holcim Grupe, koja je svetski lider u ovoj oblasti i kao takav ima mogu?nosti ali i obavezu da postavlja standarde zasnovane na održivim principima kao i da razvija nove ideje i rešenja, kao odgovor na zahteve tržišta. Jedan takav novi program je i Lafarge Ku?e, ?ime je kompanija najavila ulazak u novi segment tržišta.

Razrešene dileme oko toga gde ?e se graditi „Koridor 11“, na 107 km dugoj trasi od požege do boljara. Savremena saobra?ajnica zna?i?e novu perspektivu kako za Ivanjicu i Goliju, tako i za ?itavu visoravan sa okolinom.

Sve dileme su otklonjene: trasa „Koridora 11“ – od Požege do Boljara, odnosno granice sa Crnom Gorom) – duga 107 kilometara, „i?i“ ?e preko Arilja i Ivanjice, podnožjem Golije i preko Peštera.

Ruski akademik Nikolaj Muhin, koji radi na idejnom rešenju kompozicija za Hram Svetog Save na Vra?aru, izjavio je da je kupola za Hram jedinstvena u svetu i da takve kupole nema i nikada nije bilo u Rusiji.

"Bog je tako odredio da po?nemo od Srbije", rekao je Muhin za "Sputnjik".

On je napomenuo da ?e glavnim delom hrama - oltarom, dominirati glava Svetitelja veli?ine ?etiri metra, a raspon njegovih ruku bi?e od 17,35 metara.

"To nije moja želja, tako diktira arhitektura Hrama", pojasnio je on.

Arhitekta David Fišer projektovao je jedno od najve?ih ?uda 21. veka. Re? je o soliteru visokom 420 metara u kojem ?e svaki od 80 spratova mo?i da se rotira za 360 stepeni. 

Soliter se zove “Dynamic Tower”, nalazi se u Dubaiju, a bi?e završen 2020. godine. Maksimalna brzina rotiranja bi?e šest metara za 60 sekundi, što zna?i da je za kompletnu rotaciju od 360 stepeni potrebno 180 minuta.

Pogled ?e birati sami stanari, a prose?na cena stana iznosi?e oko 30 miliona dolara.

 
Predsednik opštine In?ija Vladimir Gak i predstavnik kompanije Quass Duško Zdjelar potpisali su protokol o izgradnji nove fabrike za proizvodnju kvasa i negaziranih pi?a. Sirovine ?e se za po?etak uvoziti iz Rusije, a u planu je da se napravi dogovor sa lokalnim proizvo?a?ima vo?a.
 
Na površini nešto ve?oj od 2 hektara bi?e izgra?ena fabri?ka hala od 5.000 m2, a vrednost investicije iznosi oko 4,5 mil EUR, navodi se na sajtu Opštine In?ija.

Designed by YU-Build