Akcija sre?ivanja fasada u centru Beograda odložena je za - neka bolja vremena.

Tender za rekonstrukciju fasada na 11 zgrada u Brankovoj ulici (brojevi 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 i 32), koje se nalaze u sklopu prostorne kulturno-istorijske celine utvr?ene za kulturno dobro, propao je jer Sekretarijat za komunalne i stambene poslove nije bio zadovoljan sa dve pristigle ponude koje su ozna?ene kao "neprihvatljive".

Zvani?nim otvaranjem gradilišta danas je obeležen po?etak radova na izgradnji poslovne kule Uš?e 2. Projekat koji smo ranije najavili dobio je gra?evinsku dozvolu u septembru prošle godine, a danas je i simboli?no postavljen kamen temeljac.

Poznati svetski ?asopis Fajnenšel tajms objavio je publikaciju u kojoj je Šabac svrstao me?u top 10 evropskih gradova budu?nosti sa najboljom strategijom za privla?enje stranog kapitala, u kategoriji gradova koji imaju manje od 100.000 stanovnika.

Na prostoru ispred crkve Svetog Marka završeni su radovi na poloplo?avanju i ozelenjavanju, ?ime je nekadašnji parking transformisan u ure?en peša?ki plato. Ideja da se uredi ovaj prostor jako je stara inicijativa, a njegova rekonstrukcija trebala je da funkcionalno i estetski integriše plato sa Tašmajdanskim parkom i portom crkve Svetog Marka.

Sredinom oktobra prošle godine po?ela je sanacija u Zemunskom parku, a u okviru ovih radova park ?e biti ure?en, sanirana ošte?ena i dotrajala infrastruktura i osveženo zapušteno zelenilo. Radi se o jednom od najvrednijih gradskih parkova, koji kao zašti?eno prirodno dobro predstavlja pravo urbano bogatstvo sa 15 stabala pod zaštitom države.

U proteklih pet godina cena stambenog kvadrata u Beogradu sko?ila je za 25 procenata, što nije obeshrabrilo oko 10.000 gra?ana da krov nad glavom protekle godine prona?u upravo u glavnom gradu.

Designed by YU-Build