Narodna banka Srbije donela je novu Odluku o sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izveštaja o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke i kreditima obezbeđenim hipotekom, piše na sajtu NBS.

Ovom odlukom, piše na sajtu, koja je doneta na osnovu Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, utvrđeno je da licencirani procenitelji mogu ostvariti uvid u bazu podataka o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke i kreditima obezbeđenim hipotekom, a koju vodi NBS.

 
Grad Kragujevac predstavio je u Kini, na sajmu Put svile u Sianu, svoje potencijale i nameru da privuče investitore i to projektom Kapija Evrope (Gate of Europe), prenosi portal Ritam grada.
 
U okviru projekta Industrijski park Phoenix, Kragujevac želi da razvija industrijsku zonu, kroz izgradnju infrastrukture, proizvodnih objekata i dovođenje investitora koji bi u tim objektima pokretali industrijsku proizvodnju.

Do nedavno ruglo Beograda, Karađorđeva ulica, dobila je potpuno novi izgled. Završena je obnova devet fasada na zgradama koja je počela u oktobru prošle godine, tako je ovaj deo popularnog kruga dvojke zasijao.

Ministarstvo održivog razvoja Crne Gore izdalo je građevinsku dozvolu za izgradnju poddeonice koju čini most Podovi sa pripadajućim delovima otvorene trase.

Ovaj most nalazi se na deonici autoputa od Smokovca do Mateševa.

Proizvodno-montažno preduzeće Jedinstvo iz Sevojna zabeležilo je snažan rast poslovanja u protekloj poslovnoj godini, kome je doprinela i konsolidacija novog zavisnog preduzeća Novi Pazar put.
 
Jedinstvo je u prošloj godini zabeležilo poslovni prihod od nepunih šest milijardi dinara (rast od 31,2%), dok je poslovna dobit skočila 2,5 puta, na 501,6 miliona dinara. Konsolidovana neto dobit dostigla je 409,2 miliona dinara i bila je 4,2 puta veća u odnosu na godinu pre.

Designed by YU-Build